ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ' Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ" ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ -

 
Κατηγορία: Γενικά Δημοσιεύθηκε: January 23, 2018 12:44

Dadafa

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδω.

Επιστροφή 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.