ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 
Κατηγορία: Γενικά Δημοσιεύθηκε: September 29, 2017 18:22

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σκοπεύοντας στην ενδυνάμωση της βιώσιμης και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, θα πραγματοποιήσει το «Πρόγραμμα Στήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας».Στόχος του Προγράμματος είναι η κινητοποίηση και υποστήριξη των νέων για την εξέλιξη μιας αρχικής τους ιδέας, σε επιχείρηση.

Για το λόγο αυτόν, προσκαλεί εσάς και τους σπουδαστές σας, στην εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017, στις 19.00 στην αίθουσα «Ιωνία» (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).

Για περισσότερα αναφορικά με το πρόγραμμα και την εκδήλωση, δείτε το Δελτίο Τύπου.

Πληροφορίες: Χριστίνα Διβριώτου, email: grafergasias@vvv.gov.gr, τηλ. 2132020030, 2132020730 

Επιστροφή 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.