Πάρε μέρος στο Central Hackathon!

 
Κατηγορία: Γενικά Δημοσιεύθηκε: April 12, 2018 15:08

Τι είναι το Central Hackathon

Το Central Hackathon είναι ένας τριήμερος διαγωνισμός επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Το πρώτο Central Hackathon έρχεται στην πόλη της Λαμίας στις 11, 12 και 13 Μαΐου. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών και υπηρεσιών (apps & web solutions) για τη δημόσια διοίκηση και τις έξυπνες Περιφέρειες.

Η διοργάνωση

Το Central Hackathon είναι μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την κατεύθυνση επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης. Η δημιουργία νέων ψηφιακών πεδίων και υπηρεσιών, είναι ικανή να ενισχύσει την εξυπηρέτηση των λειτουργιών των Περιφερειών και των Δήμων μέσα από δομές διαχείρισης διαδραστικού χαρακτήρα, την ανάπτυξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας και την χρήση του μοντέλου της αποκεντρωμένης διοίκησης.

Open Day

Στα πλαίσια ανάδειξης της χρησιμότητας των τεχνολογικών εφαρμογών και των νέων εφαρμογών στη δημόσια διοίκηση, διοργανώνεται την Παρασκευή 11 Μαΐου ημερίδα με τίτλο «Έξυπνη Περιφέρεια…το μέλλον στο σήμερα». Ομιλητές της ημερίδας θα είναι ειδικοί και επιστήμονες από τον χώρο της δημόσιας διοίκησης και της τεχνολογίας. Η ημερίδα θα είναι ανοιχτή προς το κοινό.

Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες πάνω στις οποίες οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αναπτύξουν τις εφαρμογές τους είναι οι εξής:
 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 Έξυπνες πόλεις
 Τουρισμός
 Περιβάλλον
 Αγροδιατροφή

Στόχοι

Οι στόχοι της διοργάνωσης του Central Hackathon είναι:
 Δημιουργία καινοτομίας, στήριξη της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ευκαιρίες στους νέους, καταπολέμηση της ανεργίας.
 Στήριξη της τοπικής οικονομίας, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.
 Κινητοποίηση των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 Ενεργοποίηση του ρόλου του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 Ανάδειξη και Δημιουργία έξυπνων και καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες .
 Ανάπτυξη και παρουσίαση πιλοτικών εφαρμογών κατά τη διάρκεια του τριημέρου και βράβευση των ομάδων με τις καλύτερες εφαρμογές και ιδέες.
 Πρόκληση συνεργειών μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων
 Πρόκληση συνεργασιών startups με ιδιωτικές επιχειρήσεις σε επίπεδο consulting.
 Ανοικτή διάθεση αποτελεσμάτων των εφαρμογών.
 Ανάπτυξη πιλοτικών υπηρεσιών και εφαρμογών που λύνουν προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υποστηρίζουν την τοπική και εθνική ανάπτυξη μέσω νέων τεχνολογιών.

Η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά. Με την ανακοίνωση των θεματικών ενοτήτων και των προδιαγραφών, οι ομάδες καλούνται να αναπτύξουν μια πιλοτική εφαρμογή (πρωτότυπο ή mockup) που άπτεται στους τομείς της δημόσιας διοίκησης και στη φιλοσοφία δημιουργίας έξυπνων Περιφερειών. Κατά τη διάρκεια του Central Hackathon θα είναι σε θέση να βελτιώσουν και να εξελίξουν την ιδέα τους μέσα από τις συναντήσεις με εξειδικευμένους μέντορες. Την τελευταία ημέρα του διαγωνισμού πρέπει να προετοιμάσουν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση (Pitching), έως 10 λεπτά, της επιχειρηματικής πρότασης (επιχειρηματικό μοντέλο), την οποία και θα παρουσιάσουν στην επιτροπή αξιολόγησης.

Κριτήρια αξιολόγησης

Για την αξιολόγηση των ιδεών θα ληφθούν υπ΄όψιν:
 Η χρησιμότητα της και ο βαθμός επίλυσης του προβλήματος στο οποίο άπτεται.
 Η καινοτομία της εφαρμογής.
 Η πληρότητα του προτεινόμενου επιχειρηματικού μοντέλου.
 Οι προοπτικές ανάπτυξης και βιωσιμότητάς της.
 κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος της εφαρμογής.
 Το στάδιο ωριμότητας και ο βαθμός υλοποίησής της.

Επιστροφή 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.