Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 220 ωρών στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

 
Κατηγορία: Γενικά Δημοσιεύθηκε: September 06, 2017 12:43

Διερευνήστε το ενδεχόμενο για εκπαίδευση σε ένα αντικείμενο που έχει αυξανόμενη ζήτηση στην ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας.

Πρόκειται για το ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 220 ωρών στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, το οποίο θα τρέξει για 3η συνεχή χρονιά στο ΚΕΚ. Στην ιστοσελίδα https://www.dose.aueb.gr/ θα βρείτε πλούσιο πληροφοριακό υλικό, όπως για το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας (Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα), το περιεχόμενο και το προφίλ εκπαιδευομένων.

Επιστροφή 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.