ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (25.05.17, 19.00) στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

 
Κατηγορία: Γενικά Δημοσιεύθηκε: May 11, 2017 08:52

Μάθετε περισσότερα για την εκδήλωση στο πλαίσιο του κύκλου "Η νεολαία που καινοτομεί", που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Mαίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και θα είναι αφιερωμένη στην Αστική γεωργία εδώ.

33

Επιστροφή 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.