Διεθνής φοιτητικός διαγωνισμός « Go Green in the City » της γαλλικής πολυεθνικής εταιρίας Schneider Electric

 
Κατηγορία: Γενικά Δημοσιεύθηκε: May 02, 2017 08:53

Att00111H Schneider Electric, γαλλική πολυεθνική εταιρία, διοργανώνει για 7η φορά τον διεθνή φοιτητικό διαγωνισμό της «Go Green in the City».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.gogreeninthecity.com/.

Επιστροφή 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.