Ακούμε Διαδικτυακό Ραδιόφωνο DMST Media. Συντονιστείτε!

 
Κατηγορία: Γενικά Δημοσιεύθηκε: January 16, 2012 07:17

Σήμερα ξεκίνησαν οι εκπομπές του ραδιοφώνου του DMST Media που ξεκίνησε με πρωτοβουλία φοιτητών του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

http://media.dmst.aueb.gr/index.php?option=com_ajaxchat&view=ajaxchat&Itemid=34

Πολύ όμορφη αρχή!

Επιστροφή



 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.