Τί συμβαίνει;

 
  • 5
    Apri

    Διεξαγωγή του 11ου Διεθνούς Venture Capital & Private Equity Forum στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάννια της Αθήνας.


    Περισσότερα: http://11.vcforum.gr/

Δείτε το ημερολόγιο

Σχετικά events
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.