Τί συμβαίνει;

 
 • 25
  Apri

  Το Startups d.Day είναι ένας σύγχρονος διαγωνισμός για νεοφυείς επιχειρήσεις, ο οποίος διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
  Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και ο οποίος υλοποιείται για πρώτη φορά φέτος παράλληλα με το digital economy
  forum 2018: σχεδιάζουμε, δημιουργούμε, καινοτομούμε, στις 7.5.2018 στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental. Στόχος του Startups
  d.Day είναι να αναδείξει και να βραβεύσει καινοτόμες ελληνικές, νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες αξιοποιούν την Ψηφιακή Τεχνολογία
  και δημιουργούν πρωτοποριακά προϊόντα και λύσεις, τα οποία απευθύνονται στη διεθνή αγορά.

  Σε ποιους απευθύνεται:
  Στην εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν 20 ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις που αξιοποιούν την Ψηφιακή Τεχνολογία. Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν προϊόν/ λύση είτε έτοιμο/ η ή σε πιλοτική λειτουργία (proof of concept), προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι θα επιλεγούν, θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το προϊόν/ λύση τους σε επενδυτές, funds, επιχειρηματίες, συμβούλους επιχειρήσεων, πελάτες κ.ά., να δικτυωθούν με ανθρώπους και εταιρείες που μπορούν να τους βοηθήσουν στην προσπάθεια τους, ενώ για τις διακριθείς εταιρείες θα υπάρχουν επιπλέον οφέλη, κυρίως όσον αφορά στην προβολή και στην προώθηση τους σε διεθνές επίπεδο.

  Οι δράσεις της εκδήλωσης περιλαμβάνουν:
  • Σύντομη παρουσίαση (5 λεπτά) σε πάνελ ειδικών για την αξιολόγηση τους, μέσω της οποίας θα επιλέγουν οι καλύτερες εταιρείες, οι οποίες και θα βραβευθούν στο επίσημο δείπνο του digital economy forum 2018, παρουσία του πρωθυπουργού, κυρίου Αλέξη Τσίπρα.
  • Κατ’ ίδιαν συζητήσεις με Μέλη του πάνελ καθώς και με Στελέχη εξειδικευμένα σε διάφορους τομείς, ώστε να λάβουν χρήσιμες συμβουλές (τεχνικές, χρηματοδοτικές, διοικητικές, οργανωτικές, κ.λπ.) για την επιχειρηματική τους ανάπτυξη. Κάθε ομάδα θα έχει την δυνατότητα για 3 - 4 συναντήσεις στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Η κριτική επιτροπή θα περιλαμβάνει εξειδικευμένα στελέχη από το χώρο των επιχειρήσεων ψηφιακής τεχνολογίας, εκπροσώπους funds καθώς και ακαδημαϊκούς.

  Τρόπος και δυνατότητα συμμετοχής:
  Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται την τελευταία 5ετία1 και μπορούν να καταθέσουν την αίτηση τους στην ειδική ενότητα του συνεδρίου deforum.sepe.gr, μέχρι τις 25 Απριλίου 2018. Η επιλογή θα γίνει από ειδική ομάδα, η οποία έχει συσταθεί από τον ΣΕΠΕ και αποτελείται από στελέχη με μεγάλη εμπειρία στην αξιολόγηση επιχειρηματικών προτάσεων. Η αίτηση περιλαμβάνει ένα κείμενο μεγέθους έως 2.500 λέξεις που θα αναφέρεται στα εξής θέματα:

  • τα κύρια στοιχεία της εταιρείας (δραστηριότητα, αποτελέσματα, δομή, κ.λπ.)
  • τα καινοτόμα προϊόντα/ υπηρεσίες που έχουν δημιουργήσει και η διαφοροποίηση τους από τον ανταγωνισμό
  • στοιχεία που να αποδεικνύουν την αναπτυξιακή πορεία και δυναμική της εταιρείας εντός ή/ και εκτός Ελλάδας (πελάτες, πωλήσεις, συνεργασίες, κ.λπ.)2
  • στοιχεία των βασικών στελεχών της εταιρείας
  • διακρίσεις της εταιρείας/ ομάδας τα τελευταία 2 - 3 χρόνια
  • προγραμματισμός ανάπτυξης για την επόμενη 2ετία.

  Τι θα κερδίσουν οι διακριθέντες εταιρείες:
  • Δωρεάν Εγγραφή στον ΣΕΠΕ.
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις (CeBIT, ΔΕΘ) σε συνεργασία με τον ΣΕΠΕ.
  • Ευκαιρίες Δικτύωσης με Επιχειρήσεις - Μέλη του ΣΕΠΕ για μελλοντικές συνεργασίες.
  • Ευκαιρίες Δικτύωσης με εξειδικευμένους επενδυτές και σχετικά funds.

  1 Δεν θα γίνουν δεκτά startups, τα οποία έχουν έναρξη δραστηριότητας πριν από 1.1.2013.
  2 Εφόσον υφίσταται.

  Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με την Επιστημονική Υποστήριξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του ΟΠΑ


Δείτε το ημερολόγιο

Σχετικά events
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.