Τί συμβαίνει;

 
 • 10
  Apri

  1η Φάση: Υποβολή και Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Ιδεών
  Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η ενημέρωση και η υποβολή Επιχειρηματικής Ιδέας σε συνοπτικό έντυπο (διαθέσιμο στο www.mke.aueb.gr στην κατηγορία «Διαγωνισμός 2017»). – Το στάδιο της υποβολής θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Απριλίου 2017.

  Στη συνέχεια θα πρέπει να εισέλθετε στο AUEB Management Portal και συγκεκριμένα στο σύστημα online διαχείρισης επιχειρηματικών διαγωνισμών (AUEB Competitions) και να δημιουργήσετε την ομάδα σας και να υποβάλετε το παραδοτέο σας.

  Σημαντική σημείωση αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασής σας: Παρακαλούμε μόλις κάνετε "Οριστική Υποβολή" του Εντύπου Υποβολής της Επιχειρηματικής σας Ιδέας στο σύστημα AUEB Business Competitions να μας αποστείλετε ενημερωτικό email στο mke@aueb.gr, αναφέροντας: το όνομα της ομάδας και τον "αρχηγό" της και ότι έγινε οριστική υποβολή στο σύστημα και να αναμένετε επιβεβαιωτικό email από τη ΜοΚΕ ΟΠΑ. Αν δεν λάβετε επιβεβαιωτικό email η συμμετοχή σας δεν είναι έγκυρη.

  Κατά τα τέλη Απριλίου2017 θα ανακοινωθούν οι ομάδες που θα προκριθούν στη 2η Φάση για την Ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων τους.


  Περισσότερα: http://www.mke.aueb.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-2015/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-2017

Δείτε το ημερολόγιο

Σχετικά events
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.