Το μήνυμα σας *
Ονομάζεστε *
Το email σας *
Το τηλέφωνο σας

Επικοινωνήστε μαζί μας. Απλά συμπλήρωστε τη φόρμα και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Get in touch with us. Just use the form and we'll get back to you as soon as we can.

Τηλέφωνο: 210 8203803

e-mail: mke@aueb.gr

 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.