Διημερίδα "Ερευνώ - Καινοτομώ - Επιχειρώ" 2012

 

Οι Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργάνωσαν στις 4 και 5 Μαϊου 2015 διημερίδα με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενθάρρυνση νέων ερευνητών στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης.

Πλήρη ενημέρωση σχετικά με την ημερίδα μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο των ομιλιών.

1η Μέρα: - Ά Μέρος :http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/8926

               -΄Β Μέρος:http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/8927

2η Μέρα: - Ά Μέρος :http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/8928

               -΄Β Μέρος :http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/8929

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.