Πολυμεσικό Υλικό

 

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε εικόνες και βίντεο από δραστηριότητες της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ καθώς και πολυμεσικό περιεχόμενο που σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.