Διδακτικά Κεφάλαια Τόμου "Καινοτομώ - Επιχειρώ"

 

Στον τομέα αυτό μπορείτε να βρείτε εξειδικευμένα κεφάλαια σε νέους τομείς (π.χ Πράσινη και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Ανοικτή Καινοτομία), επίκαιρους (πχ. Αφανείς Πρωταθλητές στην Κρίση) αλλά και καίριους από πρακτικής απόψεως (Οδηγοί για την ανάπτυξη νέων και e-business επιχειρήσεων). Για την συγγραφή των κεφαλαίων εργάστηκε ομάδα ερευνητών υπό την καθοδήγηση καθηγητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με υπεύθυνο σύνταξης τον καθηγητή Σπύρο Λιούκα.

1o Κεφάλαιο: Καινοτομική Επιχειρηματικότητα 

Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Μπατσάκης, Γ. & Παπάζογλου, Μ. (2012). Καινοτομική Επιχειρηματικότητα. Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2ο Κεφάλαιο: Πράσινη Επιχειρηματικότητα
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Μπούρα, Μ. & Παπαγιαννάκης, Γ. Πράσινη Επιχειρηματικότητα. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3ο Κεφάλαιο: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Κατσίκης, Ι. & Παπαγιαννάκης, Γ. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4ο Κεφάλαιο: Αφανείς Πρωταθλητές στην Κρίση
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Δεληγιάννη, Ι. Αφανείς Πρωταθλητές στην Κρίση. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ.Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

5ο Κεφάλαιο: Δικτύωση Επιχειρήσεων: Δίκτυα και Συστάδες
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Κόρρα, Ε. & Νικηφόρου, Η. (2012). Δικτύωση Επιχειρήσεων: Δίκτυα και Συστάδες. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ.Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

6ο Κεφάλαιο: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Χρηματοδότηση
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Μηλιώνη, Κ. & Ταλιούρης, Ε. Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Χρηματοδότηση. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ.Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

7ο Κεφάλαιο: Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων και Στήριξη στο Ξεκίνημα 
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Καλογεροπούλου, Μ. & Σιάχου, Ε. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων και Στήριξη στο Ξεκίνημα. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ.Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

8ο Κεφάλαιο: Επιτυχημένα Στρατηγικά Μονοπάτια Νέων Επιχειρήσεων
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Βέργος, Π. & Ιωάννου, Λ. Επιτυχημένα Στρατηγικά Μονοπάτια Νέων Επιχειρήσεων. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

9ο Κεφάλαιο: Εργαλείο για Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Αειφόρου Επιχειρηματικότητας
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Ζάμπου, Ε. & Καραγιάννάκη, Α. Εργαλείο για Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Αειφόρου Επιχειρηματικότητας. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

10ο Κεφάλαιο: Ξεκίνημα Ως Διεθνής Εταιρεία
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Λιούκα, Ι. & Σοφικίτης, Ε. Ξεκίνημα Ως Διεθνής Εταιρεία. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

11ο Κεφάλαιο: Ανοικτή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Μαντάς, Β. & Νικηφόρου, Η. Ανοικτή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

12ο Κεφάλαιο: Επιχειρηματικότητα και e-business
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Ηλιάκης, Σ. Επιχειρηματικότητα & e-business. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

13ο Κεφάλαιο: Πρακτικός οδηγός για τα πρώτα βήματα δημιουργίας επιχείρησης
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Ραφαηλίδου, Μ. & Σαπουνά, Π. Πρακτικός οδηγός για τα πρώτα βήματα δημιουργίας επιχείρησης. (2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

14ο Κεφάλαιο: Οδηγός για δημιουργία e-business επιχείρησης
Η ορθή βιβλιογραφική παραπομπή του κεφαλαίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι:
Δημακοπούλου, Α. & Φραϊδάκη, Κ. Οδηγός για δημιουργία e-business επιχειρήσεων.(2012). Καινοτομώ Επιχειρώ. Σ. Λιούκας. Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Για τον τόμο Καινοτομώ-Επιχειρώ και το εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να απευθυνθείτε στην Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και στην Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.