Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο έργων στον τομέα της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας που υλοποίησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και περιεχόμενο άλλων φορέων που όμως είναι χρήσιμο στους επωφελουμένους της Μονάδας.

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.