Βιβλιοθήκη

 

Στο πεδίο αυτό μπορείτε να βρείτε υλικό που έχει αναπτυχθεί από καθηγητές και συνεργάτες του πανεπιστημίου, προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα είτε εισαγωγικές έννοιες, όπως "τι εννοούμε όταν μιλάμε για επιχειρηματικότητα" αλλά και πιο εξειδεικευμένες, όπως "στρατηγικές εξόδου από μία επιχείρηση" ή "χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων".

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.