Όροι και Προϋποθέσεις 2016

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί φοιτητές καθώς και οι απόφοιτοι μέχρι 3 ετών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες το πολύ πέντε ατόμων. Ενθαρύνονται οι ομάδες που θα συσταθούν να αποτελούνται από μέλη μικτού επιπέδου εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης/τεχνογνωσίας, αυξάνοντας τη συμπληρωματικότητα και τη διεπιστημονικότητα της ομάδας. Μέλη της ομάδας μπορούν να είναι και μη φοιτητές ή απόφοιτοι του ΟΠΑ – πρέπει όμως τουλάχιστον ένα μέλος είναι φοιτητής/τρια ή απόφοιτος/η του ΟΠΑ. Σε αυτές τις περιπτώσεις το μέλος αυτό θα οριστεί και ως εκπρόσωπος επικοινωνίας της ομάδας.

Θεματικά Πεδία Διαγωνισμού

Οι ομάδες πρέπει να επιλέξουν μία κατηγορία στην οποία θα εντάξουν την πρότασή τους:
• Γενική Κατεύθυνση
• Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
• Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική επιχειρηματικότητα
• Ανάπτυξη προιόντος

Εμπιστευτικότητα

Όλες οι επιχειρηματικές ιδέες θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και το μόνο που θα δημοσιευτεί θα είναι το όνομα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα βραβευτεί, μαζί με μία σύντομη περιγραφή την οποία η ομάδα θα πρέπει να υποβάλει μαζί με το παραδοτέο της για σκοπούς δημοσιότητας.
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και οι Μέντορες συνεργάζονται με το ΟΠΑ αποδεχόμενοι τους όρους του κώδικα δεοντολογίας του πανεπιστημίου, από την έναρξη της συνεργασίας τους με το ΟΠΑ.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να κατοχυρώσουν νομικά την ιδέα/ το προϊόν/ την υπηρεσία/ την επιχειρηματικής πρόταση που υποβάλουν στον Διαγωνισμό, μπορούν να απευθυνθούν στους αρμόδιους οργανισμούς (όπως Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησία, Creative Commons).

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.