Στάδια του Διαγωνισμού 2016 & Συμμετοχή

 
Dsc00998

Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας 2016 εξελίσσεται σε 3 στάδια:

• 1η Φάση: Εως 16 Μαϊου 2016 - ΝΕΑ Ημερομηνία
Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται ενημέρωση των ενδιαφερομένων και η υποβολή Επιχειρηματικής Ιδέας σε συνοπτικό έντυπο.

Για τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό καλείσθε να γράψετε μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής σας ιδέας που δε θα ξεπερνάει τις 3 σελίδες, σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας.  Στη συνέχεια θα πρέπει να εισέλθετε στο AUEB Management Portal και συγκεκριμένα στο σύστημα online διαχείρισης επιχειρηματικών διαγωνισμών ( AUEB Competitions ) και να δημιουργήσετε την ομάδα σας και να υποβάλετε το παραδοτέο σας.

Σημαντική σημείωση αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασής σας: Παρακαλούμε μόλις κάνετε "Οριστική Υποβολή" του Εντύπου Υποβολής της Επιχειρηματικής σας Ιδέας στο σύστημα AUEB Business Competitions να μας αποστείλετε ενημερωτικό email στο mke@aueb.gr, αναφέροντας: το όνομα της ομάδας και τον "αρχηγό" της και ότι έγινε οριστική υποβολή στο σύστημα και να αναμένετε επιβεβαιωτικό email από τη ΜοΚΕ ΟΠΑ. Αν δεν λάβετε επιβεβαιωτικό email η συμμετοχή σας δεν είναι έγκυρη.

Όλες οι επιχειρηματικές προτάσεις θα αξιολογηθούν από ομάδα έμπειρων αξιολογητών που στελεχώνεται από καθηγητές, μέλη συλλογικών φορέων επιχειρηματικότητας και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου. Η επιτροπή αξιολόγησης στο στάδιο εύρεσης της καλύτερης επιχειρηματικής ιδέας θα κρίνει τις επιχειρηματικές προτάσεις με κριτήρια την καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα, την τεκμηρίωση, τη σύσταση της επιχειρηματικής ομάδας και την πληρότητα αναφορικά με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Βάσει των κριτηρίων αυτών 15 περίπου ομάδες θα προκριθούν στη 2η Φάση του Διαγωνισμού.
Στις 17 Μαϊου 2016 θα ανακοινωθούν οι ομάδες που θα προκριθούν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, οι οποίες θα παρακολουθήσουν σειρά σεμιναρίων επιχειρηματικής επιτάχυνσης.

Προθεσμία Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας: 16 Μαΐου 2016 - ΝΕΑ Ημερομηνία Υποβολής
Σημείωση: Όλες οι ομάδες θα λάβουν σχόλια (feedback) για το παραδοτέο τους, ασχέτως του επίπεδου του διαγωνισμού στο οποίο θα φτάσουν.

• 2η Φάση: 17 Μαϊου – 3 Ιουνίου 2016
Στο στάδιο αυτό οι συμμετέχοντες καλούνται να δουλέψουν εντατικά στην έρευνα αγοράς τους ώστε να διαμορφώσουν την πρόταση αξίας του προϊόντος/υπηρεσιών τους. Στο τέλος της φάσης αυτής, οι ομάδες καλούνται να συντάξουν το πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο του εγχειρήματός τους.

Σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων & Συμβουλευτική Καθοδήγηση
Οι ομάδες που θα προκριθούν στο δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού θα παρακολουθήσουν μία σειρά σεμιναρίων επιχειρηματικής επιτάχυνσης που θα ακολουθεί κλιμακωτά την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας και του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων θα ανακοινωθεί κατά την έναρξη της 2ης Φάσης του Διαγωνισμού.
Στο πλαίσιο της περιόδου επιχειρηματικής επιτάχυνσης, θα δοθεί η ευκαιρία οι ομάδες να λάβουν υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από έμπειρους μέντορες στο πλαίσιο συναντήσεων - mentoring sessions. Κατά το mentoring session κάθε ομάδα θα συναντήσει κατ’ιδίαν τουλάχιστο 2 μέντορες και θα συζητήσει μαζί τους τα βασικά στοιχεία του επιχειρηματικού της μοντέλου, επωφελούμενη από την εξειδικευμένη τεχνογνωσία των μεντόρων.

Τα παραδοτέα της 2ης Φάσης για τις κατηγορίες (α), (β) και (γ) του Διαγωνισμού είναι i) το επιχειρηματικό μοντέλο βάσει της μεθοδολογίας του επιχειρηματικού καμβά και ii) το επιχειρηματικό σχέδιο του προτεινόμενου εγχειρήματος. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να έχει έκταση έως 25 σελίδες Α4, μαζί με τα περιεχόμενα, τα σχεδιαγράμματα, τους πίνακες και τα παραρτήματα. Η γραμματοσειρά θα είναι Calibri με μέγεθος 11, διάστιχο 1,5 με πλήρη στοίχιση.
Για την κατηγορία (δ) τα παραδοτέα είναι: i) το Αρχείο Προδιαγραφών του Προϊόντος και ii) Ανάλυση Στοιχείων Αγοράς και Ανταγωνιστικότητας (concept προϊόντος, ανάλυση επιχειρηματικού καμβά, συνεντεύξεις πελατών/χρηστών, benchmarking product, κοστολόγηση προϊόντος (cost structure)), ακριβείς οδηγίες για τα οποία θα παρασχεθούν κατά τη 2η Φάση του Διαγωνισμού και στο εξειδικευμένο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί.

Η 2η Φάση ολοκληρώνεται με την υποβολή του Επιχειρηματικού Σχεδίου του προτεινόμενου εγχειρήματος στις 15 Ιουλίου 2016 και πάλι μέσω του προφίλ της ομάδας στο σύστημα ψηφιακής διαχείρισης επιχειρηματικών διαγωνισμών του AUEB Management Portal.

Εργαλεία και πρότυπα για τη σύνταξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου μπορείτε να αναζητήσετε στο πεδίο του ιστοτόπου της ΜοΚΕ "Θέματα Επιχειρηματικότητας".

Οι ομάδες που θα ολοκληρώσουν τη 2η Φάση του Διαγωνισμού καταθέτοντας το τελικό παραδοτέο θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 θα ανακοινωθούν οι 6 ομάδες που θα προκριθούν στην Γ’ Φάση του Διαγωνισμού.

• 3η Φάση: Τέλη Σεπτεμβρίου – Αρχές Οκτωβρίου 2016
Στην τελική φάση του Διαγωνισμού οι 6 ομάδες που αξιολογήθηκαν υψηλότερα στην Β’ Φάση θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Βάσει των αξιολογήσεων του τελικού αυτού θα αναδειχθούν οι 3 ομάδες που θα καταλάβουν τις 3 πρώτες θέσεις στον Διαγωνισμό.

Την πλήρη περιγραφή του 6ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας του ΟΠΑ και των σταδίων του μπορείτε να δείτε και στο έγγραφο.

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.