Σεμινάρια 2ης Φάσης 6ου Διαγωνισμού

 

Τα σεμινάρια προσφέρονται για τις ομάδες που έχουν προκριθεί στη 2η Φάση του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ.

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις πλέον των συμμετοχών των ομάδων της 2ης Φάσης, αυτές θα διατεθούν κατά προτεραιότητα σε ενδιαφερομένους. Παρακαλούμε αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο επικοινωνήστε με τη ΜοΚΕ ΟΠΑ στο mke@aueb.gr

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα των σεμιναρίων στον σύνδεσμο.

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.