Διαγωνισμός 2016

 

6ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας του ΟΠΑ

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στον 6ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας του ΟΠΑ!

Η διαδικασία : Οι ομάδες αναπτύσσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και τα προϊόντα παρακολουθώντας σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων και λαμβάνοντας καθοδήγηση από έμπειρους μέντορες, με την υποστήριξη της ΔΑΣΤΑ και της ΜοΚΕ ΟΠΑ.

Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές/τριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και οι απόφοιτοι των τελευταίων 3 ετών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες το πολύ πέντε ατόμων. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα, μέσω της σύνθεσης ομάδων από μέλη διαφορετικής/συμπληρωματικής κατάρτισης και τεχνογνωσίας. Πρέπει τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας να είναι φοιτητής/τρια ή νέος απόφοιτος του ΟΠΑ.

Κατηγορίες Διαγωνισμού : Οι ομάδες επιλέγουν μία εκ των τεσσάρων κατηγοριών στην οποία θα ανάπτυξουν την πρότασή τους:
(α) Γενική Κατεύθυνση,
(β) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν,
(γ) Πράσινη και Κοινωνική επιχειρηματικότητα,
(δ) Ανάπτυξη Προϊόντος, ως ειδική κατηγορία που εισάγεται το 2016 για πρώτη φορά. Διευκρινίζεται ότι στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταχθούν φυσικά προϊόντα και όχι εφαρμογές (applications) ή λογισμικό, ούτε τρόφιμο, μπογιές κλπ. Τα τελευταία μπορούν να ενταχθούν σε μία από τις προηγούμενες κατηγορίες του Διαγωνισμού.

Έπαθλα Διαγωνισμού : Οι ομάδες που διακρίνονται στον Διαγωνισμό έχουν την ευκαιρία να λάβουν κεφάλαιο σποράς από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εφόσον ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και να λάβουν εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες και χώρο συνεργασίας από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation) του ΟΠΑ.

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.