Στάδια του Διαγωνισμού 2017 και συμμετοχή

 

1η Φάση: Υποβολή Επιχειρηματικής Ιδέας
Προθεσμία: 26 Απριλίου 2017 

Για τη συμμετοχή σας στην 1η φάση του διαγωνισμού καλείσθε να γράψετε μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής σας ιδέας που δε θα ξεπερνάει τις 3 σελίδες, σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας . Στη συνέχεια θα πρέπει να εισέλθετε στο AUEB Management Portal και συγκεκριμένα στο σύστημα online διαχείρισης επιχειρηματικών διαγωνισμών (AUEB Competitions ), να δημιουργήσετε την ομάδα σας και να υποβάλετε το παραδοτέο σας.

Σημαντική σημείωση αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασής σας: Παρακαλούμε μόλις πραγματοποιήσετε την "Οριστική Υποβολή" του Εντύπου Υποβολής της Επιχειρηματικής σας Ιδέας στο σύστημα AUEB Business Competitions να μας αποστείλετε ενημερωτικό email στο mke@aueb.gr, αναφέροντας: το όνομα της ομάδας και τον "αρχηγό" της και ότι έγινε οριστική υποβολή στο σύστημα και να αναμένετε επιβεβαιωτικό email από τη ΜοΚΕ ΟΠΑ. Αν δεν λάβετε επιβεβαιωτικό email η συμμετοχή σας δεν είναι έγκυρη.

Τέλη Απριλίου 2017, θα ανακοινωθούν οι ομάδες που θα προκριθούν στη 2η Φάση για την Ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων τους ή/και προϊόντων.

2η Φάση: Υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου
Προθεσμία: 15 Ιουλίου 2017

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η Ανάπτυξη της Επιχειρηματικής Ιδέας/ Νέου Προϊόντος και του Επιχειρηματικού Σχεδίου μέσω της παρακολούθησης σειράς Εξειδικευμένων Σεμιναρίων και Mentoring Sessions, σε συνεργασία με το Athens Center of Entrerpreneurship and Innovation (ACEin) του ΟΠΑ.

Σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων & συμβουλευτική καθοδήγηση
Οι ομάδες που θα προκριθούν στο δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού θα παρακολουθήσουν μία σειρά σεμιναρίων επιχειρηματικής επιτάχυνσης που θα ακολουθεί κλιμακωτά την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας και του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων θα ανακοινωθεί κατά την έναρξη της 2ης Φάσης του Διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο της περιόδου επιχειρηματικής επιτάχυνσης, θα δοθεί η ευκαιρία οι ομάδες να λάβουν υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από έμπειρους μέντορες στο πλαίσιο συναντήσεων - mentoring sessions. Κατά το mentoring session κάθε ομάδα θα συναντήσει κατ’ιδίαν τουλάχιστο 2 μέντορες και θα συζητήσει μαζί τους τα βασικά στοιχεία του επιχειρηματικού της μοντέλου, επωφελούμενη από την εξειδικευμένη τεχνογνωσία των μεντόρων.

Τα παραδοτέα της 2ης Φάσης για τις κατηγορίες (α), (β), (γ) και (δ) του Διαγωνισμού είναι το επιχειρηματικό σχέδιο του προτεινόμενου εγχειρήματος. 

Για την κατηγορία (ε) τα παραδοτέα είναι: i) το Αρχείο Προδιαγραφών του Προϊόντος και ii) Ανάλυση Στοιχείων Αγοράς και Ανταγωνιστικότητας (concept προϊόντος, ανάλυση επιχειρηματικού καμβά, συνεντεύξεις πελατών/χρηστών, benchmarking product), ακριβείς οδηγίες για τα οποία θα παρασχεθούν κατά τη 2η Φάση του Διαγωνισμού και στο εξειδικευμένο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί.
Αρχές Σεπτεμβρίου 2017 θα ανακοινωθούν οι ομάδες που θα προκριθούν στην 3η φάση του Διαγωνισμού.

Η 2η Φάση ολοκληρώνεται με την υποβολή του Επιχειρηματικού Σχεδίου του προτεινόμενου εγχειρήματος στις 15 Ιουλίου 2017 και πάλι μέσω του προφίλ της ομάδας στο σύστημα ψηφιακής διαχείρισης επιχειρηματικών διαγωνισμών του AUEB Management Portal.

Οι ομάδες που θα ολοκληρώσουν τη 2η Φάση του Διαγωνισμού καταθέτοντας το τελικό παραδοτέο θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

3η Φάση: Παρουσίαση των επιχειρηματικών προτάσεων των διακριθεισών ομάδων στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη των νικητριών ομάδων (μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017).

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.