Στάδια του Διαγωνισμού

 

Ο διαγωνισμός εξελίσσεται σε 3 στάδια:

• 1η Φάση: 28 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου 2014

Το πρώτο στάδιο επικεντρώνεται στην επιχειρηματική ιδέα, Για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό καλείσθε να γράψετε μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής σας ιδέας που δε θα ξεπερνάει τις 3 σελίδες, σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταχωρήσετε ηλεκτρονικά το Έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΑΣΤΑ.
Όλες οι επιχειρηματικές προτάσεις θα αξιολογηθούν από μια Επιστημονική Επιτροπή που στελεχώνεται από καθηγητές, μέλη συλλογικών φορέων επιχειρηματικότητας και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου. Η επιτροπή αξιολόγησης στο στάδιο εύρεσης της καλύτερης επιχειρηματικής ιδέας θα κρίνει τις επιχειρηματικές προτάσεις με κριτήρια την καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα, την τεκμηρίωση, τη σύσταση της επιχειρηματικής ομάδας και την πληρότητα αναφορικά με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Βάσει των κριτηρίων αυτών θα 15 ομάδες θα προκριθούν στη 2η Φάση του Διαγωνισμού.
Εκδήλωση Meet-Team-GO! - Ελάτε στις 11 Μαρτίου στις 15:45 στο ImpactHub Athens για να συμπληρώσετε την ομάδα σας ή να μπείτε σε μία υπάρχουσα! Παρακαλούμε εγγραφείτε εδώ!
Στις 24 Μαρτίου θα ανακοινωθούν οι ομάδες που θα προκριθούν στη 2η Φάση του Διαγωνισμού.

Προθεσμία Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας: 15 Μαρτίου 2014

Σημείωση: Όλες οι ομάδες θα λάβουν σχόλια (feedback) για το παραδοτέο τους, ασχέτως του επίπεδου του διαγωνισμού στο οποίο θα φτάσουν.

ΝΕΟ!:
Αποτελέσματα Α' Φάσης Διαγωνισμού 2014

 • 2η Φάση: 24 Μαρτίου - 23 Μαϊου 2014

Στο στάδιο αυτό οι συμμετέχοντες καλούνται να δουλέψουν πολύ στην έρευνα αγοράς τους ώστε να συντάξουν την πρόταση αξίας του προϊόντος/υπηρεσίες τους. Κατά τον δεύτερο μήνα της φάσης αυτής, οι ομάδες καλούνται να συντάξουν το πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο του εγχειρήματός τους.
Σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων
Οι ομάδες που θα προκριθούν στο δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού θα παρακολουθήσουν μία σειρά εβδομαδιαίων σεμιναρίων που θα ακολουθεί κλιμακωτά την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας και του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων θα ανακοινωθεί κατά την έναρξη της 2ης Φάσης του Διαγωνισμού.

Φέτος εγκαινιάζουμε μία νέα συνεργασία: οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας του Ο.Π.Α. μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό Social Impact Award που διοργανώνει στην Ελλάδα το ImpactHub Athens, να συμπληρώσουν συνεργάτες στις ομάδες τους και από τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού αυτού αλλά και να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια που διοργανώνονται. Οι ομάδες που έχουν προτάσεις που αφορούν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα ενθαρρύνονται να τις υποβάλλουν και στον διαγωνισμό αυτό.
Σημείωση:  οι συμμετέχοντες του Διαγωνισμού του ΟΠΑ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια αυτά, παρακαλούνται να επισημαίνουν κατά την αίτησή τους ότι προέρχονται από τον Διαγωνισμό του ΟΠΑ. Προσοχή: τηρείται σειρά προτεραιτότητας.
Συμβουλευτική καθοδήγηση
Κάθε ομάδα ανάλογα με το περιεχόμενο της επιχειρηματικής της ιδέας θα συνδεθεί με κατάλληλο/λη μέντορα για υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση. Στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την τελική παράδοση των επενδυτικών σχεδίων, παράλληλα με τα εξειδικευμένα σεμινάρια οι ομάδες θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστο 3 συνεδρίες συμβουλευτικής καθοδήγησης με τους μέντορές τους.
Το τελικό παραδοτέο - επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να έχει έκταση έως 25 σελίδες Α4, μαζί με τα περιεχόμενα, τα σχεδιαγράμματα, τους πίνακες και τα παραρτήματα. Η γραμματοσειρά θα είναι Arial με μέγεθος 11, διάστιχο 1,5 και πλήρη στοίχιση. Η 2η Φάση ολοκληρώνεται με την υποβολή του Επιχειρηματικού Σχεδίου του προτεινόμενου εγχειρήματος στις 23 Μαϊου 2014.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΩΣ ΤΙΣ 25 ΜΑΪΟΥ 2014.
Εργαλεία και οδηγίες πρότυπα για τη σύνταξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου μπορείτε να αναζητήσετε στο πεδίο του ιστοτόπου της ΜοΚΕ "Θέματα Επιχειρηματικότητας".
Οι ομάδες που ολοκληρώνουν τη 2η Φάση του Διαγωνισμού καταθέτοντας Επιχειρηματικό Σχέδιο λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Στις 24 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι 6 ομάδες που θα προκριθούν στη Γ' Φάση.

• 3η Φάση: Τέλος Ιουνίου
Στην τελική φάση του Διαγωνισμού οι 6 ομάδες που αξιολογήθηκαν υψηλότερα θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις σε Πάνελ Ειδικών σε ειδική εκδήλωση. Βάσει των αξιολογήσεων του τελικού αυτού θα αναδειχθούν οι 3 ομάδες που θα καταλάβουν τις 3 πρώτες θέσεις στον Διαγωνισμό.

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.