Διαγωνισμός 2014

 

Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Ο.Π.Α. έχει ξεκινήσει!

Κάνε την Ιδέα Πράξη! Στείλε την ιδέα σου ως τις 20 Μαρτίου 2014!

Σας περιμένουμε στις 11 Μαρτίου 2014 στις 16:00 στο ImpactHub Athens για να γνωριστούμε και να συμπληρώσετε την ομάδα σας - αν χρειάζεστε και άλλους συνεργάτες - ή να μπείτε σε μία ομάδα - αν δεν έχετε δική σας επιχειρηματική ιδέα αλλά θέλετε να δουλεψετε με κάποια άλλη ομάδα!
Εάν επιθυμείτε να παραβρεθείτε στην εκδήλωση παρακαλούμε κάντε εγγραφή στον σύνδεσμο.

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.