Χρονοδιάγραμμα

 
12 Μαρτίου 2013: Νέα προθεσμία Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας
19 Μαρτίου 2013: Ανακοίνωση των καλύτερων ιδεών που προκρίνονται στη Β' Φάση
21 Μαρτίου 2013: 1ο Σεμινάριο για καθοδήγηση στην υλοποίηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων
27 Μαΐου 2013  Προθεσμία Υποβολής των Επιχειρηματικών Σχεδίων
30 Ιουνίου 2013: Ανακοίνωση νικητών
     Ημερομηνίες                                                                  Στάδια Διαγωνισμού
 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.