Συχνές Ερωτήσεις

 

1. Σε τί θα με ωφελήσει η συμμετοχή μου στο διαγωνισμό;
Αρχικά θα σε βοηθήσει να οργανώσεις και να τεκμηριώσεις την επιχειρηματική ιδέα που βρίσκεται στο μυαλό σου με τη βοήθεια και την καθοδήγηση εξειδικευμένων καθηγητών και έμπειρων στελεχών.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να λάβεις την κατάλληλη επιμόρφωση και κουλτούρα αλλά και τα εργαλεία ώστε με την ολοκλήρωση της συμμετοχής σου να έχεις καταλήξει με την ιδέα σου οργανωμένη έτσι ώστε να είναι υλοποιήσιμη επιχειρηματική πρόταση. Στο πλαίσιο αυτό ομάδες που θα προχωρήσουν στη 2η φάση του διαγωνισμού θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενώ παράλληλα θα τους προταθεί ένας μέντορας στον/στην οποία θα μπορούν να απευθυνθούν για να λάβουν υπεύθυνη κριτική και καθοδήγηση στην κατάρτιση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
Με τη λήξη του διαγωνισμού θα έχεις τεκμηριώσει την πρότασή σου με ένα επιχειρηματικό πλάνο κατάλληλο για να παρουσιαστεί σε υποψήφιους επενδυτές για λήψη χρηματοδότησης.
Ακόμη, οι καλύτερες προτάσεις θα βραβευθούν σε ειδική ημερίδα, ενώ όλες οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στη 2η φάση του διαγωνισμού, θα λάβουν σχετική Βεβαίωση Συμμετοχής.

2. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό;
Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί φοιτητές όλων των τμημάτων καθώς και οι απόφοιτοι έως 3 έτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεμονωμένα ή σε ομάδες το περισσότερο 4 ατόμων.

2α. Μπορεί η ομάδα μου να στελεχώνεται και από φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων;

Μπορεί, αρκεί στην πλειοψηφία τους τα μέλη της ομάδας να είναι φοιτητές του ΟΠΑ και τα λοιπά μέλη να είναι επίσης φοιτητές.

3. Ποιες πληροφορίες για μένα και την ιδέα μου ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν;
Θα δημοσιοποιηθούν ο τίτλος της επιχειρηματικής ιδέας μαζί με μία σύντομη περιγραφή και τα ονόματα των δημιουργών της, όπως θα τα δώσει η ομάδα προς δημοσίευση.

4. Πώς μπορώ να λάβω μέρος στο διαγωνισμό;
Αρχικά πρέπει να συμπληρώσεις το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΜοΚΕ με τα στοιχεία της ομάδας σου και με τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικής σου πρότασης σύμφωνα με τις ερωτήσεις που δίνονται. Στη συνέχεια, θα πρέπει να κάνετε upload το Έντυπο Υποβολής στο Πληροφοριακό σύστημα του ΔΑΣΤΑ , μετονομάζοντας το αρχείο σε « Όνομα αρχηγού της Ομάδας σας - Τίτλος Επιχειρηματικής Ιδέας ». Στο www.mke.aueb.gr υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες.

5. Μπορώ να υποβάλω μια επιχειρηματική πρόταση που να ενισχύει μια υπάρχουσα επικερδή επιχείρηση;
Ναι. Αλλά η νέα πρόταση πρέπει να αφορά ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας (new business development), στα πλαίσια ή ως συνέχεια/ spin-off της υπάρχουσας επιχείρησης.

6. Μπορώ να υποβάλω την επιχειρηματική μου πρόταση αν την έχω υποβάλει και σε άλλο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας;
Δεκτές θα γίνονται και οι προτάσεις για νέες επιχειρήσεις που έχουν υποβληθεί σε άλλους διαγωνισμούς, αρκεί να έχουν ανανεωθεί και προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις του διαγωνισμού.

7. Μπορώ να συμμετάσχω στο διαγωνισμό με επιχειρηματικό σχέδιο που έχω καταρτίσει στα πλαίσια του μαθήματος ως εργασία;
Δεκτές θα γίνονται και οι προτάσεις για νέες επιχειρήσεις που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια των μαθημάτων ή σε άλλους διαγωνισμούς, αρκεί να έχουν ανανεωθεί και προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις του διαγωνισμού.

8. Μπορεί η επιχειρηματική ιδέα να έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα;
Ναι αυτό μπορεί να ισχύσει ιδίως σε ιδέες κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

9. Ποιοι θα είναι στην επιτροπή αξιολόγησης των επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων;
Θα είναι μια ομάδα από καθηγητές και επιχειρηματικά στελέχη με εμπειρία σε μεγάλες επιχειρήσεις ή start up και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.

10. Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος για να κατοχυρώσει την επιχειρηματική του ιδέα - καινοτομία ;
Η προστασία μιας επιχειρηματικής ιδέας – καινοτομίας εξαρτάται από το ίδιο το περιεχόμενο της ιδέας και το βαθμό στον οποίο αυτή είναι αναπτυγμένη.
Για παράδειγμα, ορισμένες ιδέες που οδηγούν σε «τυποποιημένο» βιομηχανικό προϊόν ή μια συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να κατοχυρωθούν με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) ή Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ). Ο αρμόδιος φορέας για την απονομή αυτών των τίτλων προστασίας είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) (www.obi.gr).
Άλλες ιδέες που μπορεί να περιλαμβάνουν π.χ. την ανάπτυξη λογισμικού ενδέχεται να προστατεύονται από τον Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) (www.opi.gr).
Επιπλέον, καταχώρηση και προστασία μιας ιδέας μπορεί να γίνει δια μέσου του Οργανισμού Creative Commons. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά υπάρχουν στη σελίδα (www.creativecommons.gr ).
Πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι πιθανό μια ιδέα να μην εμπίπτει στο πεδίο προστασίας που αναφέρουμε παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό σε αυτή τη φάση να προσδιορίσετε τι θέλετε να προστατεύσετε, να ελέγξετε αν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να κατοχυρωθεί και να έρθετε και οι ίδιοι σε επικοινωνία με αυτούς τους οργανισμούς, αν το επιθυμείτε.

11. Πώς μπορώ να προσθέσω μέλη στην ομάδα μου μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ;

Για να προσθέσετε μέλη ομάδας από το ΟΠΑ ("Νέο Μέλος"), είναι απαραίτητο οι συμφοιτητές σας να έχουν υποβάλλει τα προσωπικά τους στοιχεία στο μενού "ΠΡΟΦΙΛ". Στο σημείο αυτό, δηλώνουν και κάποιο email επικοινωνίας. Για να τους προσθέσετε στην ομάδα, στο μενού  "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" > "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ" επιλέγετε το σύνδεσμο "Επεξεργασια" που εμφανίζετε δίπλα στην ιδέα σας, και όταν ανοίξει τους αναζητείτε με βάση το λογαριασμό email που έχουν δηλώσει στη φόρμα "Προσωπικά Στοιχεία". (Ομάδα>Νέο Μέλος)

Στο ίδιο σημείο (Ομάδα>Εξωτερικός Συνεργάτης) μπορείτε να προσθέσετε μέλη ομάδας εκτός ΟΠΑ ("Νέος εξωτερικός συνεργάτης"), συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμό του, μιας και τα μέλη ομάδας εκτός ΟΠΑ δεν έχουν προσθέσει τα προσωπικά στοιχεία στο μενού "ΠΡΟΦΙΛ".

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.