Σεμινάρια & Υλικό

 

Τα Σεμινάρια που θα διεξαχθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας 2013 είναι τα εξής:

Οι ακριβείς χώροι και ώρες των σεμιναριών θα αναρτηθούν εδώ σύντομα.

Τα σεμινάρια μπορούν να παρακαλουθήσουν και οι συμμετέχοντες της Α' Φάσης του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας 2013 που δεν προκρίθηκαν στη Β' Φάση, εκτός συναγωνισμού.

Για τη σύνταξη του επιχειρηματικού σας σχεδίου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό που διατίθεται στη σελίδα μας με τίτλο "Θέματα Επιχειρηματικότητας". Ειδικότερα, έχουν αναρτηθεί και τα νέα πρότυπα επιχειρηματικά σχέδια του νέου, υπό έκδοση, βιβλίου.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό που προτείνει το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδας (http://www.kemel.gr/)

Σεμινάρια Β' Φάσης του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας 2013
Ημερομηνία Τίτλος Τόπος - Ώρα Εισηγητής
Πέμπτη 21/3/2013 Υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Αίθουσα Δ12, Δεριγνύ 12, 1ος όροφος / 5-8μμ ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος)
Πέμπτη 28/3/2013 Έρευνα Αγοράς Εργαστήριο Μάρκετινγκ, Δεριγνύ 12, 3ος όροφος / 5-8μμ κ. Χαλικιάς Ιωάννης, Καθηγητής Ο.Π.Α.
Πέμπτη 4/4/2013 Πρωτογενής έρευνα αγοράς Αίθουσα Α36 , 5-8μμ κα Χολή Αλεξάνδρα, ιδρύτρια της Metavallon
Πέμπτη 11/4/2013 Coaching και προσδιορισμός εταιρικής ταυτότητας Αίθουσα Α36, 4-7μμ κα Κανελίδου Κατερίνα, ιδρύτρια της εταιρίας CreativeEmpowerment
Πέμπτη 18/4/2013 Turning Ideas into Business Αίθουσα Δ4, 4-7μμ Prof. Mrinalini Shah, Επισκέπτουσα καθηγήτρια στην έδρα της Διεθνούς Επιχειρηματικότητας
Πέμπτη 25/4/2013 Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός Επιχειρηματικού Πλάνου Κέντρο Υπολογιστών (3ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ) 3-6μμ Δρ. Γιώργος Παπαγιαννάκης
Δευτέρα 20/5/2013 Προβολή και προώθηση on line 4-7μ.μ. κα Πραματάρη Κατερίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα ΔΕΤ
 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.