Νικητές Διαγωνισμού 2013

 

Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας 2013 του ΟΠΑ ολοκληρώθηκε με τη διάκριση τεσσάρων πολύ αξιόλογων προτάσεων!

Στο Διαγωνισμό συμμετείχαν αρχικά 40 ομάδες υποβάλλοντας την Επιχειρηματική τους Ιδέα. Οι συμμετέχοντες ήταν στην πλειοψηφία τους ηλικίας 18-25 ετών, από όλα τα έτη σπουδών, και από διαφορετικά τμήματα του Πανεπιστημίου. Στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν και αρκετοί μεταπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι αλλά και φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων σχηματίζοντας διαπανεπιστημιακές ομάδες.

Ολοκληρώνοντας τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού, 17 ομάδες υπέβαλαν επιχειρηματικά σχέδια. Οι ομάδες έλαβαν υποστήριξη από μέντορες (στην πλειονότητά τους επιχειρηματίες) και έχουν παρακολουθήσει έναν ολοκληρωμένο κύκλο σεμιναρίων για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Έξι ομάδες ξεχώρισαν και κλήθηκαν να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο μπροστά σε μία επιτροπή αξιολογητών. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ .

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.