Βραβεία

 

Χρηματικό έπαθλο από τον ΕΛΚΕ – Ο.Π.Α.: 5.000€ για τον 1ο κάθε κατηγορίας για τη σύσταση επιχείρησης.
Αν δεν προχωρήσει σε υλοποίηση η 1η διακριθείσα ομάδα περνά στη 2η κ.ο.κ.

ΚΕΚ του Ο.Π.Α – Παρακολούθηση προγράμματος επιλογής τους από τις 1ες ομάδες κάθε κατηγορίας.

Εργαστήριο Ανθρώπινου Δυναμικού Ο.Π.Α. – Υπηρεσίες συμβουλευτικής

Καριέρα - Υπηρεσίες εκπαίδευσης & αναζήτησης προσωπικού από την εταιρία σε όλους τους διακριθέντες κάθε κατηγορίας

Loft2Work - Προσφορά φιλοξενίας και σειράς benefits για την ενίσχυση στα πρώτα βήματα στους διακριθέντες της κατηγορίας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας από τον coworking χώρο της Αθήνας

Creative Empowerment - Προσφορά συνεδριών business coaching στις 3 πρώτες επιχειρήσεις που θα ξεκινήσουν υλοποίηση και εργαστηρίου business coaching στις διακριθείσες ομάδες από την εταιρία

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.