Διαγωνισμός 2012

 

Poster(1)Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που λειτουργούν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση», διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας.


Στον περσινό διαγωνισμό έλαβαν μέρος υποβάλλοντας την επιχειρηματική τους ιδέα 67 ομάδες από όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου και 26 από αυτές ύστερα από συμβουλευτική καθοδήγηση από αξιόλογους μέντορες προέβησαν στη σύνταξη του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Τα επιχειρηματικά σχέδια αξιολογήθηκαν από έμπειρα στελέχη του ΕΟΜΜΕΧ αναδεικνύοντας τις 8 καλύτερες επιχειρηματικές προτάσεις.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι σημαντική γιατί κάθε ομάδα που θα προκριθεί θα έχει την ευκαιρία να λάβει:

• εποικοδομητική κριτική για την ιδέα της από έμπειρους ακαδημαϊκούς και αρμόδια επιχειρηματικά στελέχη και
• βοήθεια στην οργάνωση και τεκμηρίωση της πρότασής της

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.