Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Ο.Π.Α.

 

Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας 2011 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 67 ομάδων προπτυχιακών φοιτητών και την αξιολόγηση στη β' φάση 26 επιχειρηματικών σχεδίων που κατατέθηκαν.

Ευχαριστούμε τους Μέντορες των ομάδων, τους κ.κ. καθηγητές και καθηγήτριες που υποστήριξαν την προσπάθεια αυτή, το Κέντρο Εθελοντών Μάναντζερ Ελλάδος για την ευγενική του υποστήριξη καθώς και όλους τους συνεργάτες που βοήθησαν στην υλοποίηση του Διαγωνισμού αυτού.

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού έχουν κοινοποιηθεί στις ομάδες που έλαβαν μέρος και η ημερομηνία της τελετής βράβευσης των νικητών θα ανακοινωθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη.

Η ομάδα ΜοΚΕ - ΔΑΣΤΑ

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.